Wooninitiatief voor

jongvolwassenen

met een fysieke en/of geestelijke beperking

Inclusief
wooninitiatief

Bela Vivo is een stichting opgericht door betrokken ouders en een projectmanager, gericht op het creëren van een veilige, inclusieve woonomgeving voor jongvolwassenen met fysieke en/of verstandelijke beperkingen. Het initiatief streeft naar een kleinschalige woonplek waar bewoners zelfstandigheid en geborgenheid ervaren, ondersteund door 24-uurs zorg en gedeeltelijke verpleegkundige hulp, geregeld via Persoonsgebonden Budget (PGB). Bela Vivo verwelkomt samenwerking, ideeën en bijdragen om deze visie te realiseren.

Meer weten?

Bela Vivo* is een stichting waarvan de plannen steeds realistischer worden. Met uiteindelijk … de daadwerkelijke realisatie van het initiatief.

Wilt u meer weten? Heeft u ideeën, om aan te sluiten of een bijdrage te leveren?

Jouw steun is van onschatbare waarde

Doe vandaag nog mee met een financiële bijdrage. Dit kan heel eenvoudig door de QR-code met je telefoon te scannen. Met jouw bijdrage dekken we de kosten voor promotie, architecten en andere specialisten of instanties die nodig zijn om dit wooninitiatief te realiseren.


Samen bouwen we iets geweldigs voor onze jongeren!