Wat een jaar – een update

March 31, 2022

Alweer bijna een jaar geleden werd Bela-Vivo officieel een stichting — dat was een belangrijke stap in de ontwikkeling van ons wooninitiatief.

Nu, na vele interne vergaderingen, gesprekken met belangstellenden, adviesorganisaties, wooncorporaties en met de gemeente Barendrecht, ziet het er naar uit dat we het spreekwoordelijke balletje aan het rollen krijgen.

Het is nu nog te vroeg om te kunnen roepen dat we een locatie hebben, maar we zijn wel zover dat de gemeente en betrokken projectleider laten doorschemeren dat wat wij als stichting Bela-Vivo voor ogen hebben, heel goed past binnen hun gebiedsvisie. Er zullen nog vele gesprekken nodig zijn met o.a. het vastgoedbedrijf en de wooncorporatie. Deze zullen op korte termijn gaan plaatsvinden, waarmee we alle partijen gesproken hebben die ons kunnen helpen bij de huisvesting.

Niets is zeker in het leven, en voordat er een akkoord is en de handtekeningen staan, gaat er nog flink wat water door de Rijn. Maar vooralsnog ziet het er gunstig uit…

Tijdens onze gesprekken die we afgelopen jaar gevoerd hebben, werd wel duidelijk dat we de woonvorm groter moeten maken. Groter dan een bezetting van 8-10 bewoners wat we oorspronkelijk voor ogen hadden. Dit om het financieel haalbaar te krijgen en te houden. Dat was even een omschakeling in ons denken, want het voelde in eerste instantie tegenstrijdig met wat wij voor ogen hadden; geborgenheid door kleinschaligheid. Na goede interne gesprekken en nader onderzoek hebben nu een opzet waar ‘geborgenheid’ en ‘meer bewoners’ elkaar niet in de weg hoeft te zitten, doordat we meerdere kleine semi-gescheiden bewonersgroepen maken.

Een voor de hand liggende oplossing, maar o zo krachtig, want hiermee kunnen we direct ook een wat ruimere doelgroep bedienen. Het mes snijdt aan meerdere kanten…

Tot zover terugkijkend op het afgelopen jaar. Wat zijn we komende periode van plan?

Allereerst willen we over niet al te lange tijd een bijeenkomst organiseren. Om nader kennis te maken met geïnteresseerden, om wensen te inventariseren, en om nog wat dieper in te kunnen gaan over alles wat er speelt.

We willen ook werkgroepen opzetten, waarbij sponsoring er één van is. Want we zien in dat we niet zonder sponsoring kunnen. Nu nog kleinschalig, voor o.a. de bankkosten, website etc., maar zodra de bouwplannen concreter worden, is er veel geld nodig voor de inrichting, gezamenlijke binnen- en buitenruimte, huishoudelijke zaken — noem maar op. Een laagdrempelige sponsoring dus, om mee te beginnen, kan zijn in de vorm van een soort ‘vrienden van Bela-Vivo, met een eenmalig of periodieke ondersteuning, beloond met een ‘shoot-out’ op de website en social media. Dit gaan we komende weken verder uitwerken.

Een andere op te zetten werkgroep kan zich richten op het inventarissen van zorgaanbieders. Weer een andere werkgroep gaat zich bezig houden met, straks, de inrichting. Denk verder aan PR en communicatie en het werven van bewoners en het samenstellen van de woongroepen.

We kunnen terugkijken op een jaar van hard werken aan de ‘fundering’. We kijken uit naar de volgende stappen die we met jullie mogen gaan nemen. Er is nog genoeg te doen…

Dit alles wilden we graag met jullie delen. Binnenkort weer meer. Hou social media en/of je e-mail in de gaten. Overigens, suggesties over welk onderwerp dan ook, zijn natuurlijk welkom!