Onze visie

Voor jongvolwassenen met een fysieke en/of verstandelijke beperking is het niet vanzelfsprekend om op een ‘normale’ leeftijd het huis uit te gaan. Maar ook voor deze groep is het belangrijk dat ze een eigen leven kunnen opbouwen. Voor hun eigenwaarde, hun zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Zodat ze, zoveel als mogelijk, op eigen benen kunnen staan.

Bela-Vivo wil het maatschappelijk welzijn van deze jongvolwassenen bevorderen door ze een beschermde woonomgeving te bieden, en ze van daaruit veilig deel te laten nemen aan de ‘gewone’ maatschappij.

Een woning voor onze kinderen waar wij als ouders zelf de regie voeren over wonen en zorg. Kleinschalig, met grote betrokkenheid van de ouders en vertrouwde gezichten.

Een woongroep waarin veiligheid en huiselijkheid geboden wordt, en waar ruimte is voor ontplooiing, recreatie en ontspanning.

Wij zijn er van overtuigd dat een woonvoorziening ‘midden in de samenleving’ moet staan. Op een locatie waar meerdere groepen van de samenleving bij elkaar komen — bedrijven, jong en oud, met of zonder beperking, scholieren, etc. Dit bevordert het leren met en van elkaar. Door zo bij elkaar te wonen en te laten ondernemen, ondersteunen we elkaar én voorkomen we sociale isolementen. We vinden het belangrijk dat de bewoners hun eigen netwerk behouden en eventueel uitbreiden in (omgeving) Barendrecht.

Bekijk onze korte visie-presentatie